hình ảnh Chương trình 137 ĐẮK MIL

Chào Mừng Ngày Gia Đình Việt Nam 28/6
Hình chụp Đại Gia Đình BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN có đủ TNV Bắc Trung Nam ngày 28/6/2020: 01 chương trình NHÂN ĐẠO lớn phục vụ chăm sóc Sức khỏe Ban đầu cho đồng bào Cao nguyên – Chương trình Chung Sức VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 137 ĐẮK MIL đã hoàn thành.

HẠNH PHÚC là đây!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

091 399 31 15

Contact Me on Zalo